ca
Home / Objectius

Objectius

Els objectius de la FEM (Fundació El Molino) són:

  1. Impulsar la creació d’un Pla Especial d’Urbanisme, que permeti transformar i crear els usos necessaris a la zona del Paral.lel, per a donar compliment a les finalitats de la Fundació, establint un diàleg de permanent col·laboració amb les diferents Administracions.
  2. Donar suport a la creació i desenvolupament d’un veritable “Broadway” barceloní, recuperant tot el potencial i el glamour que va tenir el Paral·lel, i que converteixi l’eix Arenas-World Trade Center en una gran avinguda comercial, lúdica i cultural.
  3. Realitzar les activitats en col·laboració amb les associacions de veïns potenciant no tan sols la seva participació, sinó també el seu creixement.
  4. Valorar i analitzar el teixit social i empresarial de la zona per a proposar noves vies de gestió de la diversitat existent en el barri, impulsant iniciatives encaminades cap a la integració social.
  5. Integrar als diferents col·lectius tals com microempreses, pimes, grans empreses, associacions de comerciants, associacions de veïns i associacions culturals i esportives.
  6. Fomentar a la zona la innovació i nous oficis activant programes en col·laboració amb empreses de capital risc i organismes nacionals i internacionals, creant propostes innovadores que serveixin de motor i dinamitzador de nous programes.
  7. Fomentar la integració de persones discapacitades i col·lectius en risc d’exclusió social en activitats socioculturals i esportives.
  8. Organització d’actes socials i culturals, activitats formatives, exposicions artístiques i tot tipus de manifestacions relacionats amb les activitats de la Fundació.
  9. Crear les condicions per a desenvolupar programes dedicats a potenciar la música i les arts escèniques, així com tot tipus d’activitats relacionades amb el món de l’oci i de l’espectacle.